Stundars friluftsmuseum i Solf Österbotten. linkki Där finns museums gamla websidor och  här finns de nya. Men de är inte ännu färdiga som ni ser.